Get Adobe Flash player
Home
  • หลักสูตร IEP mini สำหรับอนุบาล
  • รับสมัครนักเรียน
  • หลักสูตร IEP

หลักสูตร IEP mini สำหรับปฐมวัย

News image

หลักสูตร IEP mini สำหรับปฐมวัย

อาทิตย์, 1 มีนาคม 2015

อ่านต่อ...

เอกสารซัมเมอร์2558

News image

เชิญเลือกดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนซัมเมอร์ 2558 ได้เลย อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

เสาร์, 21 กุมภาพันธ์ 2015

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ 20-02-2558

กิจกรรมวันยอแซฟ วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมิสซิาปิดปีการศึกษา และการแขงขันกีฬาของครูและนักเรียน ซ้อมพิธีบัณฑิตน้อย วันที่ 3 มีนาคม 2558 งานบัณฑิตน้อย...

ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015

อ่านต่อ...

ตรวจรางวัลหางบัตรโต๊ะจีน

News image

ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ 08-12-2557

News image

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ทางโรงเรียนใคร่ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ผู้ปกครองทุกท่านดังนี้1.    วันที่ 10 ธันวาคม 2557 หยุดเรียนเน...

จันทร์, 8 ธันวาคม 2014

อ่านต่อ...

ประกาศผลสอบ1/2557

News image

วิธีการตรวจผลสอบ 1. คีย์เลขประจำตัวนักเรียน 4 หลักลงในช่องเลขประจำตัว เช่น 0515 2. ใส่วันเดือนปีเกิดเป็นตัวเลขในช่องวันเกิด เช่น เกิดวันที่ 15 เดื...

จันทร์, 3 พฤศจิกายน 2014

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์เทอม2

News image

ข่าวประชาสัมพันธ์  1. ในภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนเสริมพิเศษเย็นตั้งแต่เวลา 15.10 น.-16.00 น. อัตราค่าตอบแทนครู เดือนละ 300 บาท สำ...

จันทร์, 3 พฤศจิกายน 2014

อ่านต่อ...

ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

สภานักเรียน ปีการศึกษา 2557 ประธานนักเรียน เด็กหญิงพรพิชญ์ หวะสุวรรณ ป.6/2 รองประธาน เด็กหญิงวริศรา วิชัยโย ป. 6/2 เลขานุการ เด็กญิงกัญญารัตน์ จ...

อังคาร, 3 มิถุนายน 2014

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
4

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย 2557

News image

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกฉินารายณ์จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4 มีนาคม 25...

พุธ, 4 มีนาคม 2015

อ่านต่อ...

รวมพลังยุวธรรมฑูต 2558

News image

กิจกรรมรวมพลังยุวธรรมฑูต ครั้งที่ 16 "เรายินดีที่ได้ประกาศพระเยซู" 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ จ. สกลนคร  

ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015

อ่านต่อ...

อบรมหน้าที่พลเมือง

News image

เทคนิคการเขียน Rubrics ตามจุดเน้นและค่านิยมพื้นฐานของคนไทย 12 ประการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียน Rubrics ตามจุดเน้นและค่านิยมพื้นฐานข...

จันทร์, 9 กุมภาพันธ์ 2015

อ่านต่อ...

เข้าค่ายลูกเสือ

News image

กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝั...

เสาร์, 7 กุมภาพันธ์ 2015

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันเด็ก2558

News image

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

อาทิตย์, 11 มกราคม 2015

อ่านต่อ...

งานวันคริสตมาส 2014

News image

ภาพกิจกรรมงานวันคริสตมาสโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้รับเกียรติจากพระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนี...

ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014

อ่านต่อ...

พิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปาทั้งสอง

News image

วจนพิธีกรรมเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2014  ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์...

พุธ, 17 ธันวาคม 2014

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันพ่อ 2557

News image

  พรหมาติ มาตา ปิตโร -----------------------------------------------พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 มาตาปิตุไซร้พรหมของ บุตรนาอันสุภาษิตปองเปรียบไว้ ...

เสาร์, 6 ธันวาคม 2014

อ่านต่อ...

More in: ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557

-
+
4

16 มกราคม วันครู

News image

วันครู 16 มกราคมของทุกปี ประวัติความเป็นมาของวันครู          มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเน...

จันทร์, 12 มกราคม 2015

อ่านต่อ...

วันวิทยาศาสตร์

News image

"วิทยาศาสตร์ก้าวไกล คณิตศาสตร์ก้าวหน้า ไม่ล้าหลังชาติใด ในประเทศราช"  รัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2014

อ่านต่อ...

วันเด็กแห่งชาติ

News image

  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ดังนี้ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”  

อังคาร, 7 มกราคม 2014

อ่านต่อ...

วันแม่แห่งชาติ

News image

ประวัติวันแม่ แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพั...

พุธ, 7 สิงหาคม 2013

อ่านต่อ...

วันสุนทรภู่

News image

ชีวประวัติ "สุนทรภู่"     สุนทรภู่ กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เกิดวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา 2 โมง...

อาทิตย์, 23 มิถุนายน 2013

อ่านต่อ...

วันสถาปนาลูกเสือไทย

News image

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทยทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเ...

เสาร์, 15 มิถุนายน 2013

อ่านต่อ...

วันไหว้ครู

พิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็น...

จันทร์, 10 มิถุนายน 2013

อ่านต่อ...

วันวิสาขบูชา

News image

พฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2013

อ่านต่อ...

More in: วันสำคัญ

-
+
4

อาหารประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

News image

อาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2013

อ่านต่อ...

ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน

News image

1. ชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย           สำหรับชุดประจำชาติมาเลเซียของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju...

อังคาร, 21 พฤษภาคม 2013

อ่านต่อ...

3 เสาหลักอาเซียน

News image

 

จันทร์, 20 พฤษภาคม 2013

อ่านต่อ...

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

News image

จันทร์, 20 พฤษภาคม 2013

อ่านต่อ...

สัญลักษณ์และธงอาเซียน

News image

สัญลักษณ์อาเซียน    สัญลักษณ์หรือดวงตราอาเซียน คือ รวงข้าวสีเหลือง 10 รวง มัดรวมกันอยู่ในพื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน มีตัวอักษรคำว่า asean ส...

อังคาร, 14 พฤษภาคม 2013

อ่านต่อ...

คำทักทายประจำชาติอาเซียน

News image

1.ประเทศไทย   คำทักทาย – สวัสดี  

อังคาร, 14 พฤษภาคม 2013

อ่านต่อ...

More in: อาเซียน

-
+
4

ระบบสมาชิกสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1371
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1865
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14560
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว18672
mod_vvisit_counterเดือนนี้13009
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว60999
mod_vvisit_counterทั้งหมด1945227

We have: 1 guests, 5 bots online
Your IP: 54.145.172.212
 , 
Today: มี.ค. 06, 2015

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Blog ดีดี