ผลงานครูและบุคลากร

 

 

                                                                                                                                                           

 ผลงานครูและบุคลากร  ปีการศึกษา 2562                                           

 


แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                           

 ผลงานครูและบุคลากร  ปีการศึกษา 2561