1.ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักเรียน

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 19 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 7  ครั้ง 
ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถม 2562
คุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ ได้ออกมาให้บริการตรวจสุขภาพลูก ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่หอประชุมโรงเรียนฯ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 19 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 6  ครั้ง 
ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคะแนน O-net เต็ม 100 คะแนน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่มีผลคะแนน O-NET สูง The Best O-Net of Kalasin 2018 โดยมี นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 19 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 7  ครั้ง 
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภานักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน และให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 19 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 5  ครั้ง 
จับฉลากหมายเลขพรรคสภานักเรียน และหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ในช่วงคาบเรียนลูกเสือ มีการจับฉลากหมายเลขพรรคสภานักเรียน และหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานที่เป็นระบบและมีรูปแบบเชิง บริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความคิดในระบอบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพการเ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 29 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 28  ครั้ง 

ทั้งหมด 27 รายการ Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

 

2.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ครู

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
วันที่ 14 มิถุนายน 2662 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 การขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปีการศึกษา 2562 และเสนอพิจารณาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 19 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 6  ครั้ง 
ประชุมหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล O-net
เนื่องด้วยโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล O-net ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 28 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 25  ครั้ง 
อบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับ ป.ต้น (สช.011)
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้มีการจัดอบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษา ในหัวข้อ "หนูหนูกับ ZOO ใหม่" ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 มีครูผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน โดยโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์เป็นศูนย์อบรมด้วยระบบ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 28 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 27  ครั้ง 
พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง
พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ของหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย โดยมี บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เป็นประธานในพิธี ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 27 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 21  ครั้ง 
อบรมจินตคณิต
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้เข้าร่วมอบรมจินตคณิต เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางจินตคณิต และเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่และนักเรียนของเรา โดยมีผู้บริหารร่วมให้กำลังใจ และ เข้าการอบรมด้วย ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 13 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 25  ครั้ง 

ทั้งหมด 13 รายการ Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

 

3.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 19 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 7  ครั้ง 
SAINT JOSEPH GAMES ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมกีฬาสีภายใน SAINT JOSEPH GAMES ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 03 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 130  ครั้ง 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 28 พ.ย. 2561 | เข้าชม : 214  ครั้ง 

ทั้งหมด 3 รายการ Page : 1

 

4.ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัคร

พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้จัดกิจกรรม ยุวบัณฑิต พิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปี่ที่ 3 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน และมีนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับพี่ยุวบัณฑิต ทางโรงเรียนขอแส ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 14 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 63  ครั้ง 
รับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course)
เปิดรับสมัครแล้ว การสอนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer Course) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้เปิดให้มีการเรียนเสริมทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆในระหว่างปิดเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนมา และเพิ่มทักษะการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐาน ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 25 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 191  ครั้ง 
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป #โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ #สมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 24 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 201  ครั้ง 

ทั้งหมด 3 รายการ Page : 1

 

5.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศผล

มอบรางวัลตอบปัญาหาภาษาอังกฤษ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้ร่วมการแข่งขันการตอบปัญาหาภาษาอังกฤษโดยการฟังและพูดที่โรงเรียนบัวขาว ได้รับรางวัลชนะเลิศมาหลายรายการ มอบรางวัลและเกียรติยบัตรโดยคุณพ่อผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 18 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 82  ครั้ง 
ผลฉลากรางวัล วันคริสต์มาสสัมพันธ์ 2018
ผลฉลากรางวัล วันคริสต์มาสสัมพันธ์ 2018 หางบัตรโต๊ะจีน และสลากการกุศล ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 27 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 140  ครั้ง 
กิจกกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018
กิจกกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้กําหนดการจัด กิจกรรม English Camp ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 21 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 411  ครั้ง 

ทั้งหมด 3 รายการ Page : 1

 

6.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั่วไป

ถวายพระพรชัยมงคล
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 19 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 4  ครั้ง 
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์เฝ้ารับเสด็จ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 29 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 25  ครั้ง 
ดนตรีสากล บริษัท PPP
บริษัท PPP ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ บาทหลวง พงศ์ศิระ คำศรี ผู้จัดการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ และจัดเตรียมห้องดนตรีเพื่อความพร้อมในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 28 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 14  ครั้ง 
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ณ หอประชุมอาคารเซนต์ยอแซฟ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 27 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 16  ครั้ง 
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้รับทุนการศึกษาจาก พระครูประภาสชยาภรณ์
วันที่ 20 มีนาคม 2562 พระครูประภาสชยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรด์ (วัดพระใหญ่บ้านหนองห้าง) มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 20 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 112  ครั้ง 

ทั้งหมด 9 รายการ Page : 1 [ 2 ] Next>>