1.ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักเรียน

รับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ช่วงที่ 2
ปิดรับสมัครแล้ว การสอนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer Course) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้เปิดให้มีการเรียนเสริมทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆในระหว่างปิดเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนมา และเพิ่มทักษะการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานใ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 15 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 13  ครั้ง 
จำหน่ายหนังสือเรียน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เริ่มจำหน่ายหนังสือเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนนี้ เป็นต้นไป ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 15 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 12  ครั้ง 
มอบรางวัลนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนนสูงสุดเต็ม 100
คุณพ่อผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี มอบรางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนนสูงสุดเต็ม 100 และครูที่ติว O-Net ให้นักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 28 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 227  ครั้ง 
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-net 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจำนวน 3 คน ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 25 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 304  ครั้ง 
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีนักเรียนไปร่วมการแข่งขันทั้ง 4 กลุ่มสาระ 11 กิจกรรม มีนักเรียนทั้งสิ้น 12 คน ครูผู้ควบคุม 11 ท่าน ซึ่งมีรายการแข่งขัน ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 20 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 124  ครั้ง 

ทั้งหมด 19 รายการ Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

 

2.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ครู

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครู ที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครู ที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น" “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ผู้จัดการบาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับคุณครู ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 14 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 25  ครั้ง 
มอบรับรางวัลประกวดแต่งเพลง
พิธีมอบรางวัลประกวดแต่งเพลงแก่ บราเดอร์ศีลวัตร ดาลุนพัน ได้รับรางวัลการประกวดแต่งเพลงจากข้อความพระคัมภีร์บุคคลทั้วไป ในโอกาศ วันพระคัมภีร์ คณะกรรมการคาทอลักเพื่อคริสตศาสนธรรม ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 28 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 149  ครั้ง 
อบรมและนิเทศการเรียนการสอน
วันที่ 20 - 23 มกราคม 2562 อาจารย์ดรุณี ขันโท อาจารย์วิภาดา แก้วจินดา และคณะกรรมการนิเทศจากโรงเรียนในเครืออัครสังฆลท่าแร่ - หนองแสง ได้เข้าอบรมและนิเทศการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 24 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 47  ครั้ง 
พิธีวันครู 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีวันครู ประจำปี 2562 ขอแสดงความยินดีกับ บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น นางนรินทร์ณา วรพันธ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น นางรัชฎานุช ภูโชคชัย ได้รับรางวัลครูดีเด่น “ครูดี ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 18 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 49  ครั้ง 

ทั้งหมด 4 รายการ Page : 1

 

3.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้ปกครอง

SAINT JOSEPH GAMES ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมกีฬาสีภายใน SAINT JOSEPH GAMES ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 03 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 100  ครั้ง 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 28 พ.ย. 2561 | เข้าชม : 183  ครั้ง 

ทั้งหมด 2 รายการ Page : 1

 

4.ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัคร

พิธีมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิต
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้จัดกิจกรรม ยุวบัณฑิต พิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปี่ที่ 3 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน และมีนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับพี่ยุวบัณฑิต ทางโรงเรียนขอแส ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 14 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 32  ครั้ง 
รับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course)
เปิดรับสมัครแล้ว การสอนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer Course) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้เปิดให้มีการเรียนเสริมทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆในระหว่างปิดเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนมา และเพิ่มทักษะการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐาน ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 25 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 157  ครั้ง 
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป #โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ #สมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 24 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 166  ครั้ง 

ทั้งหมด 3 รายการ Page : 1

 

5.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศผล

มอบรางวัลตอบปัญาหาภาษาอังกฤษ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้ร่วมการแข่งขันการตอบปัญาหาภาษาอังกฤษโดยการฟังและพูดที่โรงเรียนบัวขาว ได้รับรางวัลชนะเลิศมาหลายรายการ มอบรางวัลและเกียรติยบัตรโดยคุณพ่อผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 18 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 49  ครั้ง 
ผลฉลากรางวัล วันคริสต์มาสสัมพันธ์ 2018
ผลฉลากรางวัล วันคริสต์มาสสัมพันธ์ 2018 หางบัตรโต๊ะจีน และสลากการกุศล ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 27 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 103  ครั้ง 
กิจกกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018
กิจกกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ได้กําหนดการจัด กิจกรรม English Camp ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 21 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 366  ครั้ง 

ทั้งหมด 3 รายการ Page : 1

 

6.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั่วไป

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้รับทุนการศึกษาจาก พระครูประภาสชยาภรณ์
วันที่ 20 มีนาคม 2562 พระครูประภาสชยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรด์ (วัดพระใหญ่บ้านหนองห้าง) มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 20 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 70  ครั้ง 
โครงการมหาพรต
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีโครงการมหาพรต จากศูนย์สังคมพัฒนามิสซัง ท่าแร่-หนองแสง โดยจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปัน การช่วยเหลือบุคคลรอบข้าง และเป็นการฝึกการอดออมสิ่งต่างๆ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 25 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 28  ครั้ง 
งานฉลอง ๖๐ ปีและพิธีเปิด-เสกอาคารเซนต์ยอแซฟ
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ มีความยินดีและร่วมเป็นเกียรติ ในงานฉลอง ๖๐ ปี และพิธีเปิด-เสกอาคารเซนต์ยอแซฟ วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นครพนม ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 24 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 47  ครั้ง 
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่สวนสาธารณะอ่างเลิงซิว ทางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้เข้าร่วมงานกับทางเทศบาลบัวขาว โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมอบ ความสุข ความสนุก และความรู้ให้กับเด็กและมีการแสดงในระดับอนุบาลเข้าร่วมแสดงในงานครั้งนี้ด้วย และมีแจ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 18 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 34  ครั้ง 
อบรมครู Service Excellence
อบรมครู Service Excellence (การบริการเป็นเลิศเหนือความคาดหวัง) ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 08 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 134  ครั้ง 

ทั้งหมด 5 รายการ Page : 1