ภาพกิจกรรม

Cave in a jungle
English Camp 2018 : Young Learner English Camp 2018
English Camp 2018 : Young Learner English Camp 2018 เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาและครูไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อพัฒนาสู่ ความเป็นสากล เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทํางานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จากประสบการณ์ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 05 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 17  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมดัชมิลล์
กิจกรรมดัชมิลล์ Dutch Mill Kids School Tour ปี 10 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 10 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 49  ครั้ง 
Cave in a jungle
การแสดงชมรมเทควันโด
การแสดงชมรมเทควันโด ยิม จ.สกลนคร และ จ.กาฬสินธุ์ ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 07 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 41  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1/2561 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 13 ธ.ค. 2557 | เข้าชม : 41  ครั้ง 

ทั้งหมด 4 รายการ Page : 1