ภาพกิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2561  


          วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับ ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1 การจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเดินทางไกลนอนค้างแรม กิจกรรมกลางแจ้งเป็นระดับ ป.1-3 จะเข้าฐานทำกิจกรรมในบริเวณโรงเรียน ไม่มีนอนค้างแรม ส่วนกิจกรรมเดินทางไกลนอนค้างแรมเป็นของระดับชั้น ป.4 - ม.1 จะมีกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานต่้างๆในบริเวรโรงเรียน ตอนเย็นมีกิจกรรมรอบกองไฟ นอนค้างแรม

 

>>คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม<<


โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  | 02 ธ.ค. 2561  | เข้าชม : 167  ครั้ง

 ย้อนกลับ