ข่าวประชาสัมพันธ์มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน Speaking Skill (ทักษะการพูด)  


          มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน Speaking Skill (ทักษะการพูด) และครูผู้ฝึกซ้อม  ของโรงเรียนในเครืออัครสังมณฑลท่าแร่-หนองแสง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561

 

รายงานสรุปรางวัลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Speaking Skill(ทักษะการพูด) ของโรงเรียนในเครืออัครสังมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ลำดับ

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

ได้รับรางวัล

 

Impromptu English Speech

 

 

1

เด็กชายจริณทร์วัตร เตชะเจริญธนาโชติ 

ปฐมวัย1-3 (เดี่ยว)

รองชนะเลิศอันดับ 1

2

เด็กหญิงเอลิสสาร์  พระวิเศษ

ป.1-3 (เดี่ยว)

รองชนะเลิศอันดับ 2

3

เด็กชายณัฐวัฒน์ เนตรคุณ

ป.4-6 (เดี่ยว)

ชนะเลิศอันดับ 1

4

เด็กชายพสวรรฒน์  พระวิเศษ

มัธยม (เดี่ยว)

รองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

 

     

 

Impromptu Chinese Speech

 

 

1

เด็กหญิงสุธาสินี  ทองแม้น

ป.1-3 (เดี่ยว)

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

2

เด็กหญิงธนัชพร  คลังทับ

ป.4-6   (ทีม 2 คน )

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

3

เด็กหญิงณัฐนิชา  ชิณโสม

 

 

 

 

 

Story Telling

 

 

1

เด็กชายพรมงคล  ชิณโสม

ป.1-3 (เดี่ยว)

ชนะเลิศอันดับ 1

 

 

 

 

 

Skit

 

 

1

เด็กชายอดิเทพ ยุบลชู 

ป.4-6   (ทีม 5 คน )

รองชนะเลิศอันดับ 3

2

เด็กชายณัฐกานต์ ศรีหลิ่ง

3

เด็กชายเคนเนทช์ ดีครูซ 

4

เด็กหญิงพัชริดา  ดลพันธุ์

5

เด็กหญิงพิชชาภา สังฆวัน

 

 

 

 

 

Singing contest

 

 

1

เด็กชายธนกร  พุ่มไสว

         ป.1-3  (ชาย)

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

2

เด็กหญิงสิริวิภา  เกี้ยงรส

ป.1-3 (หญิง)

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

3

เด็กชายพงศ์ปณต  ภูมิสาขา

ป.4-6 (ชาย)

ชนะเลิศอันดับ 1

4

เด็กหญิงสุธีร์ธิดา พงษ์จันทรโอ

ป.4-6 (หญิง)

รองชนะเลิศอันดับ 1

5

เด็กชายธีระพัตน์      วรรณสา

มัธยม (เดี่ยว)

รองชนะเลิศอันดับ 1


โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 25 ก.ย. 2561  | เข้าชม : 611  ครั้ง

 ย้อนกลับ