ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษา 2562 ระดับ ป.ต้น (สช.011)  


          วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ได้มีการจัดอบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษา ในหัวข้อ "หนูหนูกับ ZOO ใหม่" ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 มีครูผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน โดยโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์เป็นศูนย์อบรมด้วยระบบทางไกล (สช.011) ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          On 24-26 May 2019, St. Joseph School, Kuchinarai, organized a fully integrated teachers' training to study the topic "Rat and New ZOO" for the lower elementary level. This Integrated Education Project for the fiscal year 2019, were conducted to 50 teachers who were trained by St. Joseph School, Kuchinarai, as a distance learning center (Sor.Chor.011) at the 3rd floor of the St. Mary's Auditorium. St. Joseph School, Kuchinarai , Kalasin Province.

          2019年5月24日至26日,在圣约瑟夫古七那莱学校圣母玛利亚教学楼三楼远程学习中心开展了2019年小学初级综合性财政教育培训活动"หนูหนูกับ ZOO ใหม่",此次活动大约有50名老师来我校参与学习。

 

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<


โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  | 28 พ.ค. 2562  | เข้าชม : 27  ครั้ง

 ย้อนกลับ