ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล O-net  


          เนื่องด้วยโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล O-net ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

          St. Joseph School, Kuchinarai organized training to upgrade the achievement of O-net results on Monday 27 May 2019 from 08.00 - 12.00 am. at the SJKCN conference room. The training is intended to enhance effective teaching and learning.

            2019年05月27日,星期一早上08:00—12:00,古七纳莱圣约瑟夫学校组织了教师培训,旨在提高O-NET的升学成绩,以及提高学校教学水平,为新学期的教学任务做准备。

 

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<


โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  | 28 พ.ค. 2562  | เข้าชม : 25  ครั้ง

 ย้อนกลับ