ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯห้องเรียน  


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ิคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร #โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯห้องเรียน ห้องประกอบการ และห้องธุรการเพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกคน พร้อมเปิดเรียน

โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  | 11 มิ.ย. 2564  | เข้าชม : 9  ครั้ง

 ย้อนกลับ